news

O lepszych 37% rzeczoznawstwa majątkowego z okazji 8 marca

autorzy:
T. Kotrasiński, J. Nowak, W. Nurek
RealExperts S.K.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak widać, nie jest wcale tak źle!
Mimo, że stan obecny określić można jako niezadowalający, to jednak tendencje idą w dobrym kierunku! Udział kobiet wśród rzeczoznawców majątkowych stale i coraz szybciej rośnie dając nadzieję na przyszłość.
Należy życzyć sobie zachowania i utrwalenia tych pozytywnych tendencji, aby udział „pierwiastka żeńskiego", który powinien być dobrym duchem naszego zawodu wniósł do niego wszystko to, co najlepsze.

Czego z okazji 8 marca wszystkim naszym koleżankom, całemu zawodowi i samym sobie życzą, ci należący do gorszych 63%:

Tomasz Kotrasiński    , Janusz Nowak, Wojtek Nurek    

 

Na każdy 1000 przyrostu liczby rzeczoznawców zwiększa się udział kobiet o ok. 2,5%±0,025%.
Dla nikogo nie będzie więc zdziwieniem, że, co oczywiste, wzrasta też udział kobiet wśród nowouprawnionych rzeczoznawców, i że ta pozytywna tendencja jest stała i rosnąca.
W 2008 r. po raz pierwszy od początku istnienia zawodu rzeczoznawcy majątkowego wśród nowouprawnionych rzeczoznawców było wyraźnie więcej kobiet niż mężczyzn!
Tendencję tę przedstawia poniższy graf:

 

Jak widać (pomijając zawirowania związane z przerwami w nadawaniu uprawnień) udział kobiet w naszym zawodzie stale, choć zbyt wolno, wzrasta w tempie ok. 0,6%±0,013% rocznie.
Jeszcze wyraźniej, tę pozytywną tendencję widać gdy przeanalizujemy kształtowanie się wzrostu udziału kobiet ze względu na przyrost liczby rzeczoznawców:

 

Jak widać są w Polsce województwa, które pod tym względem mają jeszcze wiele do nadrobienia!

Żeby jednak nie popaść w przesadny pesymizm, trzeba odnotować, że jednak, choć powoli, to sytuacja stale zmienia się na lepsze. Udział kobiet wśród rzeczoznawców majątkowych stale rośnie, co w sposób dobitny obrazuje poniższy graf przedstawiający trend kształtowania się udziału kobiet wśród rzeczoznawców w latach 1994-2008:

 

Na czoło wśród województw wybijają się świętokrzyskie, małopolskie i mazowieckie, w ogonie stawki znajdują się opolskie, warmińsko-mazurskie i lubelskie.
Stosunek udziału województwa o najkorzystniejszym współczynniku udziału kobiet wśród rzeczoznawców majątkowych (świętokrzyskie 47,0%) do województwa o najbardziej niekorzystnym współczynniku (lubelskie 27,1%) wynosi więc ok. 1,74

 

Jak powszechnie wiadomo kobiety są lepszą połową ludzkości.
Kobiety są pracowitsze, rzetelniejsze, bardziej skłonne do zgody i preferujące kooperację nad rywalizację, częściej stawiające dobro wspólne nad osobistym. Wszędzie tam, gdzie udział kobiet jest wyższy daje się zauważyć spadek poziomu agresji i polepszenie atmosfery współpracy.

Niestety, kobiety nie są lepszą polową rzeczoznawstwa majątkowego w Polsce.
Nie, nie! Nie idzie o to, że nie są „lepszą", idzie o to, że, niestety, nie są „połową" polskiego rzeczoznawstwa majątkowego.
Wg danych na koniec roku 2008 w Polsce było 4.766 rzeczoznawców majątkowych, w tym 2.982 mężczyzn i tylko 1.784 kobiety, co oznacza, że udział kobiet wśród polskich rzeczoznawców majątkowych wyniósł, niestety, tylko ok. 37,4%. Zaledwie trochę ponad 1/3!

Współczynnik udziału kobiet wśród polskich rzeczoznawców  majątkowych wykazuje wyraźne zróżnicowanie regionalne, co obrazuje poniższy graf, w podziale na województwa:

źródło: Realexperts Sp. z o.o.

TAGI