news

Relacja z REx01 - druga edycja - Zielonka k. Warszawy.

 

 W dniach od 27 do 29 września 2009 r. w podwarszawskiej Zielonce odbyło się szkolenie Podstawowe pojęcia statystycznej analizy danych wykorzystywane w analizie rynku i wycenie nieruchomości (Kurs REx01 – druga edycja).
Organizatorem szkolenia była RealExperts S.K.A. Tematyka szkolenia adresowana była do ekspertów obsługujących rynek nieruchomości zajmujących się badaniem i analizą rynku, w szczególności wyceną nieruchomości.
 
Na poważnie i merytorycznie
Prowadzącym warsztaty był ekspert z zakresu wdrażania zaawansowanych metod analizy danych w proces wyceny nieruchomości - Tomasz Kotrasiński z firmy RealExperts.
 
 
Fot.1. Prowadzący kurs - Tomasz Kotrasiński
 
Kurs ilustrowany był przykładami z dziedziny wyceny i analizy rynku nieruchomości z wykorzystaniem specjalistycznych arkuszy wspomagających opis rynku, analizę trendów cenowych  oraz określanie parametrów modelu szacowania.
Uczestnikami szkolenia było łącznie 28 rzeczoznawców majątkowych z terenu całej Polski - ekspertów wyceny nieruchomości a także zajmująca się analizą rynku nieruchomości grupa pośredników.
 
 
 
Fot. 2. Uczestnicy spotkania
 
Rozmiar ilościowy i jakościowy polskiego rynku nieruchomości wytwarza konieczność wykorzystywania do profesjonalnej obsługi tego rynku coraz bardziej zaawansowanych narzędzi i metod. Z tego względu polscy eksperci coraz częściej wykorzystują w swoich usługach zaawansowane technologie z zakresu obróbki i analizy danych.
 
 
 
Fot. 3. Uczestnicy kursu
 
Trakcie warsztatów zaprezentowane zostały najistotniejsze i najbardziej użyteczne pojęcia i procedury statystycznej analizy danych w zastosowaniu do analizy rynku nieruchomości i wyceny wraz z prezentacją ich zastosowania w formie specjalistycznych arkuszy kalkulacyjnych stanowiących użyteczne narzędzia do wykorzystania w pracy rzeczoznawców majątkowych.
Wszyscy uczestnicy kursu otrzymali trzy specjalnie stworzone, specjalizowane arkusze kalkulacyjne pomagające w analizie rynku i wycenie nieruchomości.
 

 
Fot. 4. Uczestnicy kursy (fot. Zbyszek Szwaja)
 
Pierwszy arkusz rex_histogram dokonuje analizy i obrazowania podstawowych statystyk rynku nieruchomości, co do jego miar koncentracji (takich jak: średnia, mediana, dominanta itp.) i miar rozproszenia (takich jak: współczynnik zmienności, typowy przedział zmienności itp.) oraz co do charakteru i parametrów rozkładu (takich jak symetryczność rozkładu, skośność, charakter modalności itp.).
Drugi arkusz rex_trend dokonuje detekcji i analizy występujących trendów liniowych i nieliniowych cen oraz koryguje ceny transakcyjne na zadany dzień, zgodnie z charakterystyką istniejących trendów.
Trzeci arkusz rex_wycena dokonuje analizy danych szacowania tworząc model szacowania nieruchomości pokazujący w jaki sposób  b powiązane są ze sobą cechy rynkowe i ceny transakcyjne nieruchomości.
Dzięki temu pozwala on rzeczoznawcom majątkowym na łatwe określenia takich parametrów wyceny nieruchomości jak wagi cech rynkowych, rzeczywista rozpiętość cenowa rynku ΔC, parametry pokazujące sprawność szacowania, takie jak współczynnik determinacji (R2), średni procentowy błąd szacowania (MAPE) oraz detekcja występujących w zbiorach danych szacowania transakcji odstających.
 
Określone dzięki analizie parametry szacowania pozwalają na dokonanie wyceny nieruchomości metodą analizy statystycznej rynku, metodą korygowania ceny średniej i metodą porównywania nieruchomości parami, które, jak mieli okazję zauważyć uczestnicy kursu, przy właściwie dobranych parametrach szacowania dają dokładnie takie same wyniki.
Uczestnicy kursu mieli możność osobistego bezpośredniego zastosowania powyższych arkuszy w pracy na swoich laptopach, wykorzystując funkcjonalności otrzymanych programów. Dokonano m.in. wspólnie analizy procesu szacowania dla kilku nieruchomości, uzyskując bardzo dobre wyniki co do sprawności i dokładności szacowania.
Dzięki zastosowaniu zaprezentowanego oprogramowania uczestnicy warsztatów mogli się na własnych laptopach przekonać się, że rzeczy do tej pory niewykonalne lub trudne, z powodu braku odpowiednich narzędzi do wykorzystania, takie jak np. eliminacja trendów czasowych i określanie wag cech rynkowych, dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi, mogą stać się wykonalne i łatwe.
Wielu uczestników kursu miało wrażenie, że zarówno na sali ćwiczeniowej, jak i w dyskusjach kuluarowych, mają do czynienia z zapowiedzią czegoś nowego, co daje polskim rzeczoznawcom majątkowym nadzieję zmian na lepsze i sensowniejsze działanie. I, choć to jest dopiero pierwszy krok, to, że nastąpią kroki następne.
Wraz z arkuszami uczestnicy otrzymali 6-miesięczną licencję na aktualizację arkuszy i wszystkich materiałów warsztatów tego poziomu, jakie zostaną zaktualizowane w tym czasie oraz 12 miesięczną pomoc techniczną.
 
Wszystkim uczestnikom szkolenia zapewniono pomoc w zakresie obsługi narzędzi zaprezentowanych na szkoleniu a także dostęp do aktualnych wersji narzędzi kalkulacyjnych na specjalnym forum użytkowników oprogramowania REx (www.forum.realexperts.pl). Forum utworzone zostało na potrzeby wymiany doświadczeń uczestników szkoleń REx,  omawiania poszczególnych zagadnień teoretycznych i praktycznych.
  
Z humorem i na luzie
Wyścigom konnym towarzyszą zakłady, w których walutą są reale - banknoty specjalnie przygotowane na szkolenie.
Zwycięzcy poszczególnych gonitw honorowani byli medalami.
 
 
Fot. 5  Uczestnicy wyścigów konnych (fot. Zbyszek Szwaja).
 
Główną nagrodę wyścigów konnych stanowił puchar. Jego zdobywca musiał wykazać się największą ilością reali - wygranych we wszystkich gonitwach.
Tym razem główne trofeum zgarnął Janek Szczygielski, który zdeklasował rywali co do ilości zdobytej "gotówki".
 
 
Fot. 6.Zwycięzca wyścigów - Jan Szczygielski z Gdańska (fot. Zbyszek Szwaja
 
W szkoleniu REx01 udział wzięli:
Ryszard Bruski (Koszalin), Małgorzata Cebula (Chrzanów), Jerzy Flak (Tarnowskie Góry), Wioletta Holak (Osiek), Tadeusz Jurek (Zamość), Andrzej Kalata (Olecko), Ewa Konieczna (Koszalin), Anna Kopertowska (Piotrków Trybunalski), Krzysztof Kozłowski (Łódź), Wioteta Lisik (Chorzów), Marek Nawalaniec (Kraków), Tomasz Pajorski (Kąty Wrocławskie), Iwona Perucka (Rumia), Witold Pocheć (Siemianowice Śląskie), Dorota Przybyłka (Chorzów), Robert Sobczak (Warszawa), Jan Szczygielski (Gdańsk), Zbigniew Szwaja (Jastrzębie Zdrój), Beata Szykulska (Lublin), Ryszard Ślwiński (Włocławek), Witold Wróbel (Rzeszów), Maciej Serdyński (Gliwice), Lidia Malak (Bydgoszcz), Maran Nowak (Ruda Śląska), Jerzy Mercik (Gliwice).
 
Marta Górska
Tomasz Kotrasiński
Janusz Nowak
Wojtek Nurek
 

 

źródło: Realexperts Sp. z o.o.

TAGI