news

Jak rozpoznać niezłego rzeczoznawcę majątkowego?

 

autor:
Wojtek Nurek
RealExperts S.K.A.

 

 

Niestety nie ma cech zewnętrznych, które jednoznacznie pozwalałyby przesądzić o jakości usług danego rzeczoznawcy. Nie jest to ani płeć, ani strój, ani też powierzchnia zajmowanego przez rzeczoznawcę biura. Brak jest też organizacji, która w jednoznaczny sposób potrafiłaby wypowiedzieć się na temat jakości usług danego rzeczoznawcy. Ale, Drogi Kliencie, sytuacja nie jest beznadziejna !!! Oto kilka rad, które pomogą Ci w doborze rzeczoznawcy majątkowego.

Rada 1
Rzeczoznawca, który będzie pracował na Twoje zlecenie powinien wykazać się uprawnieniami zawodowymi w zakresie szacowania nieruchomości stwierdzone świadectwem. Jest to dokument w formie legitymacji prezentujący tożsamość oraz fotografię rzeczoznawcy, podpisany przez Ministra Budownictwa lub Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast lub innego właściwego ministra czyli obecnie Ministra Infrastuktury. Wiarygodność danych można sobie sprawdzić w rejestrze prowadzonym przez

ministerstwo infrastruktury.
Wiedz o tym, Szanowny Kliencie, że prowadzenie działalności zawodowej w zakresie szacowania nieruchomości bez stosownych uprawnień zawodowych zagrożone jest karą grzywny przewidzianą w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Rada 2
Szanowny Kliencie! Ta rada odnosi się nie tylko do usługi - szacowania nieruchomości, ale do wszystkich innych usług z jakich przychodzi Ci korzystać. Wiedz, że efektem pracy rzeczoznawcy majątkowego jest wyrażona wyłącznie na piśmie opinia o wartości nieruchomości zwana operatem szacunkowym. Po uzgodnieniu więc celu, jakiemu ma służyć wycena, terminu wykonania i warunków  finansowych zawrzyj umowę na piśmie. Umowa taka winna mieć charakter umowy o dzieło. W trosce o dobro swoich interesów, finansów a nade wszystko nerwów dobrze mieć taki dokument. Bywa, że jest on jedynie formalnością, którą rzucimy z czasem w kąt. Bywa jednak, że trzeba z niego korzystać. Jak mówi stare porzekadło: "Człowiek jest tylko człowiekiem a i to mija z wiekiem".

Rada 3
Dla zabezpieczenia interesów zleceniodawcy rzeczoznawca majątkowy ma obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej. Nie będzie bezczelnością z Twojej strony, Szanowny Kliencie, poproszenie o wgląd w taki dokument. Znajdziesz na nim przede wszystkim termin ważności polisy oraz kwotę na jaką ubezpieczony jest rzeczoznawca. Tu rozważ jak bardzo zależy Ci na zabezpieczeniu swoich interesów. Wiedz też, że ubezpieczenie jest kosztowne i fakt ten pośrednio znajdzie odzwierciedlenie w umownej kwocie wynagrodzenia.

Rada 4
Wszystkie kolejne kroki zbliżają Cię do celu jakim jest dobór Twego Usługobiorcy. Masz go już na wyciągnięcie ręki. Masz już parę osób, którym skłonny jesteś powierzyć, Szanowny Kliencie, swój problem. Już wynotowałeś nazwiska, już masz swoje typy. Na tym etapie proponuję jeszcze dokonanie krótkiego, nie męczącego wywiadu środowiskowego. Spytaj to tego to tamtego, czy miał z taką osobą do czynienia, czy była terminowa, rzetelna i czy był zadowolony z usługi. Spytaj jaka to była usługa. Wiedz o tym, że złe wieści rozchodzą się zdecydowanie szybciej niż wieści dobre!

Uwaga!
Dobrym rzeczoznawcą nie jest absolutnie ten, o którym Twój znajomy powie: Bierz X-a, on zrobi Ci tak jak będziesz chciał! Takie postępowanie, rzadkie w naszym środowisku, znajduje szybki epilog zarówno w środowisku zawodowym jak i poprzez przepisy kodeksu karnego.

Rada 5
Dobrze jest gdy wybrany przez Ciebie rzeczoznawca majątkowy zajmuje się wyceną zawodowo. Nie ma bowiem formalnych przeszkód, by osoba utrzymująca się z prowadzenia np. zakładu pogrzebowego, posiadała uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości. Może to być przecież osoba z wyższym wykształceniem, zdolna, ambitna posiadająca łatwość nauki i zdawania egzaminów. Czerpiąca na codzień główny dochód z ostatniej posługi.
Rzeczoznawca majątkowy który zawodowo zajmuje się wykonywaniem wycen nieruchomości został zweryfikowany przez najbardziej uciążliwą i bezlitosną instytucję jaką jest rynek.  W wyniku swojej codziennej działalności zmuszony został do pokonania wielu barier i problemów zawodowych, za które Ty, Szanowny Kliencie, nie będziesz zmuszony płacić doraźnie. W sprawach typowych i standardowych powinien zadziałać szybko i sprawnie, bez ryzyka popełnienia błędu. W sprawach skomplikowanych też zadziała skuteczniej, w końcu to jego zawód.
Takiego rzeczoznawcę poznać po stałym miejscu, w którym realizuje swoją działalność zawodową. Trwałe i normalne biuro świadczyć może o tym, że jest to osoba, którą rynek zweryfikował pozytywnie.

Niby to tylko parę zdań, niby to sprawy oczywiste a jednak już coś wiesz. Nie musiałeś się, Szanowny Kliencie, zagłębiać w przepisy, ustawy i rozporządzenia. Niby to mało. A jednak już trudno z Tobą „pograć w bambuko". Znasz najważniejsze reguły gry. Wiesz już zdecydowanie więcej niż niejeden urzędnik czy pracownik banku. Nic w tym dziwnego! Ty wydajesz własne pieniądze! Ty dbasz zarówno o ich pozyskiwanie jak i właściwe wydawanie.  Nie popełnij więc urzędniczego błędu i nie kieruj się wyłącznie ceną. Ona powinna być niezmiernie ważnym ale nie podstawowym kryterium oceny Usługodawcy. Zresztą każdego zawodu. Nawet tych bardzo starych! Także i tych najstarszych.

 

 

Wojtek Nurek

źródło: Realexperts Sp. z o.o.

TAGI